Poradnik - wentylatory łazienkowe

Wentylatory łazienkowe

Brak wentylacji lub zbyt słaba wentylacja pomieszczeń domowych zwłaszcza łazienek i wc, często prowadzi do powstawania nieprzyjemnych zapachów, grzybów i pleśni. Idealnym rozwiązaniem jest wentylator łazienkowy, który odpowiednio dobrany skutecznie usunie wilgotne powietrze i nieprzyjemne zapachy.

Zastosowanie

Wszystkie wentylatory, które prezentujemy w kategorii wentylator łazienkowy są wentylatorami osiowymi przeznaczonymi:
> do wentylacji wywiewnej pomieszczeń mieszkalnych, 
> do wspomagania ciągu wentylacyjnego w kominach grawitacyjnych,
> do przetłaczania małej lub średniej ilości powietrza na niewielkie odległości przy niskim oporze systemu.


Montaż

Wentylatory należy w miarę możliwości montować bezpośrednio w otworze szybu wentylacyjnego.
Mogą być montowane w połączeniu z krótkim kanałem wentylacyjnym o odpowiedniej średnicy.
Należy pamiętać, że w przypadku montażu wprost do komina wentylacyjnego stosujemy wentylator osiowy, jeśli natomiast od wentylatora do komina prowadzi w poziomie kanał o długości ponad 1,5 m - należy wówczas wybrać wentylator o większym sprężu czyli wentylator kanałowy. 

Średnica wentylatora to wymiar otworu przyłączeniowego wentylatora do kanału.

        


Istnieje zależność między średnicą wentylatora a jego wydajnością. Im pomieszczenie jest większe, tym wentylator musi mieć większą wydajność, czyli musi być większy, co oznacza, że średnica otworu powinna być większa. Należy to uwzględnić już na etapie budowy lub przy remoncie łazienki. 
Średnica kanału przekłada się nie tylko na wydajność wentylatora, ale również na poziom głośności. Wentylatory o średnicy 150 mm dedykowane są do dużych pomieszczeń.

Montaż na ścianie czy suficie? Praktycznie każdy wentylator można zamontować na ścianie. Jednak nie każdy wentylator nadaje się do montażu w suficie. W przypadku montażu sufitowego, wymagane jest, aby wentylator posiadał łożyska kulkowe, które nie tylko wydłużają żywotność wentylatora, ale również pozwalają na jego montaż pod dowolnym kątem (ściana, sufit).
Montaż wentylatora w obrębie kabiny prysznicowej - ze względów bezpieczeństwa, należy stosować wyłącznie wentylatory niskonapięciowe 12V.


Dobór wentylatora

Przed wyborem wentylatora należy określić miejsce jego zastosowania, potrzebne opcje oraz co najważniejsze jego wydajność, czyli zdolność wentylatora do przetłaczania określonej objętości powietrza w jednostce czasu wyrażonej w m³/h.

Jeśli wentylator ma być przeznaczony do łazienki, wc lub pralni, prawdopodobnie przydatną opcją będzie wyłącznik czasowy (timer), który umożliwi pracę wentylatora w ustawionym czasie po opuszczeniu pomieszczenia (tzw. zwłoka czasowa, opóźnienie wyłączenia). Czujnik wilgotności spowoduje załączenie się wentylatora w przypadku przekroczenia poziomu wilgotności powyżej ustawionego progu.

W kuchni czy w salonie sprawdzi się natomiast model w wersji standardowej lub wyposażony w wyłącznik sznurkowy, załączany ręcznie w razie potrzeby.

 

DOBÓR WENTYLATORA W CZTERECH KROKACH

1) WYBÓR POMIESZCZENIA 

          

         

 

2) OBLICZAMY KUBATURĘ POMIESZCZENIA

3) OBLICZAMY WYDAJNOŚĆ

4) PORÓWNANIE WARTOŚCI

Przy wyborze wentylatora do łazienki, zaleca się aby wydajność wentylatora była czterokrotnie większa niż kubatura pomieszczenia.

Kubaturę obliczamy mnożąc powierzchnię łazienki oraz jej wysokość.
Jeżeli np. łazienka ma powierzchnię 8 m² i wysokość 2,5 m, to kubatura wynosi 8m² x 2,5m = 20 m³
Przy zaleceniu wydajności wentylatora czterokrotnie większej niż kubatura łazienki, należy wyliczoną wcześniej kubaturę pomnożyć x 4 wymiany powietrza. Otrzymany wynik (80m³) informuje nas o wydajności wentylatora, jaki powinien być zastosowany w pomieszczeniu. Jeśli otrzymany wynik jest mniejszy lub równy z wydajnością wybranego wentylatora - dokonano prawidłowego doboru wentylatora. 


 
Opcje wentylatora

       

        

Wentylator standardowy

Są to wentylatory w wersji bazowej (standardowej) bez dodatkowych funkcji.
Wentylator uruchamiany i wyłączany jest włącznikiem zewnętrznym, (np. włącznikiem światła) będącym elementem instalacji elektrycznej budynku (nie wchodzi w skład urządzenia). 
Podłączenie: do instalacji dwuprzewodowej z włącznikiem zewnętrznym, np. włącznikiem oświetlenia.
 

Wentylator z wyłącznikiem sznurkowym 

Wyłącznik sznurkowy umożliwia uruchomienie oraz wyłączenie wentylatora poprzez pociągnięcie sznurka.
Wentylatory z wyłącznikiem sznurkowym stosowane są w miejscach, gdzie nie ma możliwości podłączenie wentylatora do instalacji z oddzielnym włącznikiem, np. włącznikiem oświetlenia.
Wentylator należy podłączyć na stałe do zasilania dwużyłowego.

 

Wentylator z wyłącznikiem czasowym

Wentylatory z wyłącznikiem czasowym (timerem), czyli z funkcją opóźnienia czasu wyłączenia, stosowane są najczęściej w pomieszczeniach sanitarnych (łazienka, toaleta), czyli takich które chcemy przewietrzyć po ich opuszczeniu. 
Wentylator podłączany jest do instalacji trzyprzewodowej z włącznikiem zewnętrznym, będącym elementem instalacji elektrycznej budynku, np. włącznikiem światła (nie wchodzi w skład urządzenia) 
Włączenie oświetlenia uruchamia urządzenie. Wyłączenie wentylatora następuje z regulowanym opóźnieniem (np. od 2 do 30 minut), po wyłączeniu oświetlenia.
Czas opóźnienia reguluje się poprzez obrót potencjometru ukrytego pod panelem przednim, na płytce sterującej wentylatora.

Timer - opóźnienie czasu wyłączenia regulowane jest w zakresie:
- od 2 do 30 minut dla wentylatorów Vents, Ventika
- od 3 do 30 minut dla wentylatorów Awenta


Podłączenie:
Przewód fazowy "+" należy podłączyć do zacisku na układzie elektronicznym wentylatora opatrzonego literą L.
Zero należy podłączyć do zacisku na układzie elektronicznym wentylatora opatrzonego literą N.
Do zacisku na układzie elektronicznym wentylatora oznaczonego literą T lub LT należy podłączyć również przewód fazowy "+" ten sam co do zacisku L, ale poprowadzony przez włącznik światła lub oddzielny włącznik, który będzie uruchamiał wentylator.

 

Wentylator z czujnikiem wilgotności i wyłącznikiem czasowym

Pracą wentylatora można sterować za pomocą czujnika wilgoci i timera. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu przewyższy ustawioną na czujniku wartość np. 60%, wentylator automatycznie włączy się i będzie pracował do czasu, kiedy wilgotność wróci do normy, wentylator będzie pracował dalej przez czas ustawiony na timerze np. 2 minuty, po czym się wyłączy. 

Wentylator w zależności od sposobu podłączenia uruchamia się w wyniku wykrycia wilgotności lub zostaje uruchomiony manualnie włącznikiem światła lub innym włącznikiem przeznaczonym dla wentylatora (nie wchodzi w skład urządzenia), będącym elementem instalacji elektrycznej budynku.

Podłączenie z pełną funkcjonalnością wentylatora:
Aby w pełni wykorzystać funkcje wentylatora, należy urządzenie podłączyć do instalacji trzyprzewodowej z włącznikiem zewnętrznym np. włącznikiem światła (zero robocze, faza załączająca z włącznika zewnętrznego lub obwodu oświetlenia, faza podtrzymująca pracę wentylatora "na zwłoce" - bezpośrednio z puszki).

Przy takim podłączeniu wentylator będzie uruchamiał się automatycznie w momencie wykrycia podniesionego poziomu wilgotności w danym pomieszczeniu oraz będzie możliwość uruchomienia wentylatora za pomocą włącznika światła. Opóźnienie czasu wyłączenia (timer) zostanie uruchomione w momencie wyłączenia włącznika światła.

Podłączenie z niepełną funkcjonalnością wentylatora:
Wentylator należy podłączyć na stałe do zasilania dwużyłowego (zero robocze + faza z puszki).

Przy takim podłączeniu wentylator będzie działał w trybie bezobsługowym tzn. będzie uruchamiał się samoczynnie w momencie wykrycia podniesionego poziomu wilgoci w danym pomieszczeniu, bez możliwości uruchomienia wentylatora manualnie przez użytkownika np. włącznikiem światła.

Czujnik wilgotności wykrywa wilgoć w zakresie:
- od 60 do 90 % dla wentylatorów Vents, Ventika
- od 40 do 90 % dla wentylatorów Awenta

Timer - opóźnienie czasu wyłączenia regulowane jest w zakresie:
- od 2 do 30 minut dla wentylatorów Vents, Ventika
- od 3 do 30 minut dla wentylatorów Awenta

 

Wentylator z czujnikiem ruchu

Urządzenie ma na celu automatyczne załączanie i wyłączanie wentylatora bez konieczności stosowania dodatkowych włączników.
Wentylator uruchamia się automatycznie w wyniku wykrycia aktywności w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowany.
Wyłącza się po ostatnim, zarejestrowanym przez detektor - ruchu oraz po upływie czasu opóźnienia wyłączenia (czasu timera).
Wentylator należy podłączyć na stałe do zasilania dwużyłowego.

 

Wentylatory z bezpiecznym silnikiem niskiego napięcia 12 V

Wentylatory z silnikiem niskiego napięcia 12 V prądu przemiennego, przeznaczone są do instalacji w miejscach wymagających zachowania wysokiego stopnia bezpieczeństwa, np. kabina prysznicowa.
Uruchomienie wentylatora następuje poprzez oddzielny włącznik (np. włącznik światła), stanowiący element instalacji elektrycznej budynku (nie wchodzi w skład urządzenia).

> Dla wentylatora VENTIKA Subtil D100S 12V

W przypadku podłączenia wentylatora z silnikiem niskiego napięcia 12 V do sieci 230V/50Hz należy dodatkowo nabyć transformator toroidalny - rdzeniowy, 12 V prądu przemiennego
(brak w zestawie).

> Dla wentylatora AWENTA ORBIT WXO 100 V DC

Do podłączenia wentylatora należy zastosować transformator elektroniczny 12V DC o prądzie wyjściowym przynajmniej 1 A (nie wchodzi w skład urządzenia).

 

Wentylator z fotokomórką

Fotokomórka oraz opóźnienie czasu wyłączenia

Wentylator wyposażony w czujnik natężenia oświetlenia i opóźnienie wyłączenia przeznaczony jest do pomieszczeń bezokiennych.

Urządzenie może pracować w dwóch trybach:

1 ) Tryb I- włączenie następuje po wykryciu wzrostu natężenia oświetlenia w pomieszczeniu, natomiast po wyłączeniu oświetlenia urządzenie funkcjonuje przez czas ustawiony na potencjometrze.

2) Tryb II - Wentylator uruchamia się po wyłączeniu oświetlenia w pomieszczeniu i działa zgodnie z czasem ustawionym na potencjometrze.

Do zmian trybu pracy służy mikroprzełącznik umieszczony na sterowniku.
Czas opóźnienia wyłączenia ustawiany na potencjometrze regulowany jest płynnie, w zakresie od 3 do 30 minut.

 


Zawór zwrotny do wentylatora

Czym jest zawór zwrotny w wentylatorze?

Jest to element wentylacji zapobiegający cofaniu się powietrza do pomieszczenia. Zawór zwrotny zapewnia przepływ powietrza tylko w jednym kierunku, nie ograniczając przy tym znacząco wydajności wentylatora.
Najczęściej spotykanym rodzajem zaworów zwrotnych w wentylatorach domowych jest zawór w postaci membrany foliowej, zamontowanej na kołnierzu wentylatora.

Zasada działania:
- podczas pracy wentylatora membrana foliowa otwiera się, umożliwiając wydostanie się wyrzucanego powietrza z wentylowanego pomieszczenia,
- po wyłączeniu wentylatora, membrana foliowa zamyka się, uniemożliwiając przedostanie się powietrza z kanału wentylacyjnego do pomieszczenia.

Niektóre wentylatory mają już wbudowany zawór zwrotny, np.
> VENTS – seria QUIET, QUIET STYLE
> VENTIKA – seria ECHO
> BLAUBERG – seria SILEO.

Niektóre wentylatory można dodatkowo doposażyć w zawór zwrotny, dokupując go jako dodatkowy element.
Zawór taki składa się z ramki wraz ze specjalnymi uchwytami oraz membraną foliową umieszczoną w środkowej części. Większość wentylatorów ma specjalne otwory na kołnierzu w celu zamontowania zaworu.

Należy pamiętać że montaż zaworu zwrotnego jako dodatkowego elementu wydłuży nam długość kołnierza (tzw. głębokość montażu) o szerokość ramki zaworu tj. zazwyczaj ok 11-16 mm w zależności od modeli.
Zawory zwrotne są kompatybilne z większością wentylatorów łazienkowych.

Dla wentylatorów marki VENTS, VENTIKA – dedykowane są zawory KO.
Dla wentylatorów marki AWENTA – dedykowane są zawory ZZ.

Zawory zwrotne - Zobacz 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl